Loading...
Domov 2017-08-05T18:59:17+02:00

Potrebujete pomoc pri realizácii stavby, rekonštrukcii alebo dokončení stavebných prác?

Kontaktujte nás

Našim zákazníkom plníme želania na mieru

Cieľom všetkých našich činností je vždy plné uspokojenie zákazníka. Podporujeme vzájomnú komunikáciu s našimi zákazníkmi a dodávateľmi s cieľom zlepšovať kvalitu poskytovaných produktov a služieb.

Naše certifikáty

ISO 9001

CERTIFIKÁT KVALITY

Organizácia s certifikovaným systémom riadenia podľa medzinárodne platnej normy ISO 9001, bola skontrolovaná nezávislým audítorom, či proces ovplyvňujúci kvalitu (ISO 9001), vyhovuje požiadavkám príslušnej medzinárodne platnej normy. Je určitou značkou kvality produktu/služby, je jednou z časti záruk.

ISO 14001

CERTIFIKÁT ENVIROMENTU

Medzinárodná norma ISO 14001, špecifikuje požiadavky systému environmentálneho manažérstva tak, aby organizácii umožnila pripraviť a implementovať environmentálnu politiku tak, že zohľadňuje právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sa organizácia zaviazala plniť, a informácie významných environmentálnych aspektoch. 

OHSAS 18001

CERTIFIKÁT BEZPEČNOSTI

Efektívne zavedený systém pomôže eliminovať alebo minimalizovať riziká všetkých zainteresovaných strán, ktorých aktivity sú spojené s činnosťou organizácie. Naplnenie požiadaviek normy zabezpečuje aj plnenie legislatívnych požiadaviek v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a môže celkovo zvýšiť produktivitu práce z hľadiska prevencie vzniku pracovných úrazov a chorôb z povolania.

Naše základné hodnoty

Pri všetkých činnostiach v spoločnosti prijímame opatrenia k obmedzeniu vzniku odpadov a uplatňujeme postupy šetrné k životnému prostrediu, a ochrany života a zdravia pri práci.

Fotogaléria našich prác

Pozrite si galériu fotografií zo stavieb, ktoré sme realizovali

Obsah fotogalérie momentálne spracovávame. Pozrieť si ju budete môcť už onedlho

Inšpirácia každý deň

Ak Vás ponuka služieb a produktov z nášho portfólia oslovila a radi by ste sa dozvedeli viac, neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás