Loading...
O nás 2017-08-04T15:59:19+02:00

Potrebujete pomoc pri realizácii stavby, rekonštrukcii alebo dokončení stavebných prác?

Kontaktujte nás

Lptex, s.r.o.

Naša spoločnosť bola založená v roku 2004. Od svojho vzniku sme realizovali desiatky stavebných projektov rôzneho charakteru. Cieľom všetkých našich činností je vždy plné uspokojenie požiadaviek a potrieb zákazníka.

Pri všetkých činnostiach v spoločnosti prijímame opatrenia k obmedzeniu vzniku odpadov a uplatňujeme technologické postupy šetrné z hľadiska životného prostredia a z hľadiska energetickej náročnosti. Komunikujeme a spolupracujeme s verejnoprávnymi orgánmi a ďalšími zainteresovanými stranami v záležitostiach týkajúcich sa problematiky životného prostredia a BOZP.

Snažíme sa vždy zabepečiť všetký naše činnosti v súlade s požiadavkami noriem ISO a STN. Pre všetky odborné činnosti disponujeme potrebnými certifikátmi, oprávneniami a osvedčeniami. V rámci prípravy stavieb postupujeme tak, aby všetky riziká a nebezpečenstvo bolo vopred identifikované a realizujeme také opatrenia, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia zamestnancov a životného prostredia.

 

Naše certifikáty

Portfólio našich služieb v oblasti stavebníctva

 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

 • Prípravné práce k realizácii stavby

 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

 • Zemné práce

 • Búracie práce

 • Vŕtanie studní

 • Potápačské práce

 • Diagnostika kanalizačných potrubí

 • Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

 • Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

 • Hydroizolačné nástreky

 • Sanácie a opravy na mostných objektoch

 • Odstraňovanie grafitov a antigrafitové nátery

 • Komplexná antikorózna ochrana

 • Nátery oceľových konštrukcií

 • Maliarské a natieračské práce

 • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Inšpirácia každý deň

Ak Vás ponuka služieb a produktov z nášho portfólia oslovila a radi by ste sa dozvedeli viac, neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás