Logo L p t e x

O nás

Lptex, s.r.o.

Naša spoločnosť bola založená v roku 2004. Od svojho vzniku sme realizovali desiatky stavebných projektov rôzneho charakteru. Cieľom všetkých našich činností je vždy plné uspokojenie požiadaviek a potrieb zákazníka.

Pri všetkých činnostiach v spoločnosti prijímame opatrenia k obmedzeniu vzniku odpadov a uplatňujeme technologické postupy šetrné z hľadiska životného prostredia a z hľadiska energetickej náročnosti. Komunikujeme a spolupracujeme s verejnoprávnymi orgánmi a ďalšími zainteresovanými stranami v záležitostiach týkajúcich sa problematiky životného prostredia a BOZP.

Snažíme sa vždy zabepečiť všetký naše činnosti v súlade s požiadavkami noriem ISO a STN. Pre všetky odborné činnosti disponujeme potrebnými certifikátmi, oprávneniami a osvedčeniami. V rámci prípravy stavieb postupujeme tak, aby všetky riziká a nebezpečenstvo bolo vopred identifikované a realizujeme také opatrenia, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia zamestnancov a životného prostredia.

Čo robíme

Realizácia a rekonštrukcia stavieb

Prípravné, zemné a búracie práce

Sanácia a oprava inžinierských stavieb

Hydroizolačné nástreky

Odstraňovanie grafitov a antigrafitové nátery

Komplexná antikorózna ochrana

Naše štandardy

Pri všetkých činnostiach v spoločnosti prijímame opatrenia k obmedzeniu vzniku odpadov a uplatňujeme postupy šetrné k životnému prostrediu, a ochrany života a zdravia pri práci.

Skvelé služby

Môžete sa spoľahnúť na vysokú kvalitu naších prác a dodržiavanie dohodnutých termínov a cien.

Vysoké štandardy

Pri poskytovaní našich služieb sa vždy snažíme postupovať v súlade s požiadavkami noriem ISO a STN.

Tím profesionálov

Naši zákazníci môžu vždy rátať s vysokou odbornosťou a profesionalitou našich pracovníkov.

Kreatívne riešenia

Od svojho vzniku sme realizovali desiatky stavebných projektov rôzneho charakteru.