Logo L p t e x

Portfólio

Portfólio našej stavebnej firmy je tvorené širokou škálou činností, ktoré vykonávame.

Všetky služby a činnosti vykonávame našimi certifikovanými pracovníkmi. Zameriavame sa najmä na realizáciu a rekonštrukciu pozemných stavieb, prípravné a zemné práce vlastnou technikou, sanáciu a opravy inžinierskych stavieb, a mnohé ďalšie.

Výstavba

Komplexná rekonštrukcia mosta v žkm 98,530 trate Devínska Nová Ves – Štúrovo

Vybudovanie nového mosta z priľahlou rekonštrukciou tratí. Pôvodný most bol úplne zbúraný a následne bol vystavaný nový most s úpravou vodného toku a trate.

Sanitácia

Sanácia skalného zárezu na trati BB-Štubňa v žkm 27,5

Sanácia skalného brala pomocou inštalácie bezpečnostných sieti.

Rekonštrukcia

Sanácia mosta pri Optime v Košiciach

Reprofilácia mostných nosníkov stredného pola mosta s doplnením výstuže najviac poškodených nosníkov.

Rekonštrukcia

Stabilizácia svahu na D1 v 349 km

Stabilizácia svahu po zosuve s komplexným riešením odvodnenia.

Rekonštrukcia

Rekonštrukcia mosta v obci Kováčová

Kompletná rekonštrukcia mosta ktorej súčasťou bola výmena hydroizolácie, nové mostné rímsy a nové zábradlie.

Výstavba, Rekonštrukcia

Vybudovanie oporného múru v obci Kováčová

Sanácia zosuvu na ceste vybudovaním oproného múru a priľahlej cestnej komunikácie v obci Kováčová.

Asfaltovanie nájazdov na železničnom priecestí medzi obcami Čierna nad Tisou – Čierna a Michaľany – Luhyňa.

Výstavba

Stavba haly pre nehodovú žeriavovú jednotku.